Gdzie jesteśmy?

Miasto New Britain w stanie Connecticut (USA) nazywane jest często „miastem polskich imigrantów”. Bo w pierwszym etapie adaptacji, kiedy nowoprzybyli mogą zamieszkać wśród swoich i żyć bez znajomości języka angielskiego oraz lokalnych obyczajów, jest ono szczególnie przyjaznym miejscem.

W miarę wtapiania się w amerykański tygiel, bardzo wielu Polaków przeprowadza się do innych miast stanu, ale do New Britain wracają. Choćby na kilka chwil w tygodniu. Bo „polska ulica”, czyli słynna Broad Street, zachowując od lat swój swojski charakter, przyciąga ich do siebie. Tu ludzie mówią po polsku i wszystko co polskie jest na miejscu: kościół, siedziby organizacji polonijnych, sklepy spożywcze i przemysłowe, księgarnia, punkty usługowe, agencje turystyczne, poczta, restauracje, banki, kwiaciarnie.

Tu także znajduje się siedziba naszej firmy: POLSKI EXPRESS MASS MEDIA – RADIO i GAZETA.

Co robimy?

Polacy, którzy w różnym czasie i z różnych powodów zamieszkali w USA mają do wyboru cały wachlarz możliwości - od powrotu i ponownego zamieszkania nad Wisłą, aż do – w skrajnym wypadku – zapomnienia o Polsce.
Wielu decyduje się jednak na rozwiązanie pośrednie tj. na życie w Stanach Zjednoczonych i równocześnie świadome podtrzymywanie więzi z ojczyzną. I to właśnie z myślą o nich, w roku 1993 (26 lat temu!) powołaliśmy do życia nasze media POLSKI EXPRESS.
Celem naszej pracy jest informowanie radiosłuchaczy i czytelników o wszystkich istotnych wydarzeniach dotyczących Polski, Polonii, USA. Zajmujemy się promowanie lokalnych imprez artystycznych, a także przedstawianiem sylwetek niezwykłych, żyjących obok nas Polaków. Nierzadko też przyjmujemy na siebie rolę patrona, inicjatora i organizatora wydarzeń kulturalno – rozrywkowych, odbywających się z udziałem polskich artystów (aktorów, zespołów muzycznych, satyryków itp.).

Od czasu do czasu, poprzez akcje charytatywne, testujemy nasze media na okoliczność sensu i użyteczności. Chcemy czuć, że to co robimy komuś służy. Staramy się być płaszczyzną porozumień i wzajemnej, bezinteresownej pomocy.
Ponadto, dążymy do tego, aby nasze media były platformą, dającą dojść do głosu różnorakim biznesom (głównie polonijnym!), które mogą SKUTECZNIE reklamować u nas swoją działalność.

Nie ukrywamy, że współpraca z nimi przyczynia się w dużym stopniu do tego, że nasza gazeta JEST TYGODNIKIEM BEZPŁATNYM.

Polski Express Mass Media

274 Broad Street, New Britain, CT 06111

Tel: (860) 826 - 5477

REDAKCJA

Andrzej Gromadowski

– wydawca, redaktor naczelny

Beata Kaczmarczyk

– dziennikarz, skład komputerowy